Inschrijfformulier

Naam
Naam 2
E-mailadres
Mobiel nummer
Adres
Adres
Land
Ondergetekende verklaard akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden/privacy statement en machtigt Crea Dance om de maandelijkse contributie en inschrijfgeld van € 0,- p.p. van onderstaande rekening af te schrijven. Voor live streams en oefen uren geldt geen inschrijfgeld.

IBAN
T.N.V.
Datum:
Handtekening: